Vznik
podnikania
Spoločnosť s ručením obmedzeným má pomerne nízke náklady na začatie podnikania. My ako ZALOŽENIE-PREDAJ-S.R.O., s.r.o. sa venujeme zakladaniu spoločností už dva roky. Ponúkame kompletné založenie na kľúč, ako aj predaj novozaložených s.r.o. pripravených na okamžitú realizáciu podnikateľských zámerov, tzv. ready-made. Tieto spoločnosti majú splatené základné imanie vo výške 100% a nemajú žiadne záväzky.
Založenie živností je rýchlejšie, na jednom kontaktnom mieste zároveň s registráciou vyplníte tlačivá pre registráciu na daňovom úrade, tlačivo pre výpis z registra trestov, nahlásenie na zdravotnú poisťovňu. Dodatočne sa treba prihlásiť na Sociálnej poisťovni.
Administratíva
S.r.o.-čka je náročnejšia na vedenie administratívy, než podnikanie na živnosť. Podnikatelia zvyčajne celú administratívu zveria profesionálom. Spoločnosť má viac povinností, čo sa týka zasielania rôznych výkazov a hlásení. Pri vedení s.r.o.-čky skrátka potrebujete niekoho, kto sa bude starať o administratívu.
Ako živnostník budte mať tiež mnoho administratívnych povinností, ale je ich menej ako v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným.
Účtovníctvo
Systém podvojného účtovníctva v porovnaní s jednoduchým má svoje výhody napríklad v dôslednejšom časovom odlíšení pri plánovaní základu dane. Na účtovníctvo existuje veľa pracovných pomôcok v podobe výkonných užívateľských softvérov, kde aj podvojné môže byť jednoduchým a dá sa zvládnuť aj osobám bez praxe.
Pri podnikaní na živnosť si môžete viesť jednoduché účtovníctvo, ktoré zvládnete aj sami. V prípade, že sa rozhodnete uplatňovať si paušálne výdavky, nemusíte viesť účtovníctvo a odpadne vám veľa starostí.
Odvody
Ak ste jediným spoločníkom a konateľom v spoločnosti a nestanovíte si za úlohu knateľa žiadnu odmenu, či mzdu, nemusíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne.
V prípade živnosti síce prvý rok neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne, ale po prvom roku musíte platiť odvody aspoň v minimálnej výške, avšak tie sa zvyšujú spolu so ziskom vášho podnikania. Čím viac zarobíte, tým vyššie odvody budete platiť. Aj keď živnostník nič nezarobí, musí platiť odvody 161,71 EUR mesačne, teda ročne až 1940,52 EUR.
Riziko (ručenie)
Hlavnou výhodou eseročky oproti živnosti však je, že proti všetkým rizikám podnikania ručí spoločník (spoločníci) len do určitej sumy, uvedenej v zakladacej zmluve.
V prípade živnosti ručíte za svoje záväzky celým svojim majetkom, teda aj osobným majetkom a aj majetkom svojej rodiny. V prípade neplnenia záväzkov vám môže exekútor siahnuť na čokoľvek z vášho majetku, rodinného domu a to do ľubovoľnej výšky sumy.
 
Chyba